KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Witold Beluch, Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Paweł Terlecki


Distributed evolutionary algorithm in identification of material constants in composites


This work is devoted to the identification of material elastic constants in composite multilayered structures. The distributed evolutionary algorithm matched with professional finite element software is used as the optimisation method. The strain measurements and modal analysis results are used to gather data for the identification process. The influence of the measurement errors is considered as well.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski