KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Tematyka  
 
 • algorytmy genetyczne,
 • programowanie genetyczne,
 • strategie ewolucyjne,
 • programowanie ewolucyjne,
 • metody optymalizacji globalnej,
 • symulowane wyżarzanie,
 • systemy immunologiczne,
 • programowanie w logice ograniczeń,
 • zagadnienia teoretyczne,
 • zastosowania:
  • elektronika,
  • automatyka,
  • telekomunikacja,
  • energetyka;
 • porównanie efektywności i odporności algorytmów ewolucyjnych i innych technik optymalizacji globalnej,
 • obliczenia równoległe,
 • sztuczne życie,
 • modelowanie procesów ewolucji i genetyki,
 • algorytmy hybrydowe,
 • inne zagadnienia, w tym:
  • kryminalistyka,
  • analiza zachowań w sieciach komputerowych.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum

autor: Krzysztof Adamski