KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Organizatorzy  
 

Politechnika Warszawska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne

 
Komitet Organizacyjny  
 
Przewodniczący:prof. Jarosław Arabas(Politechnika Warszawska)
Współprzewodniczący:prof. Krzysztof Trojanowski(Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego, Inst. Podstaw Informatyki PAN)
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum

autor: Krzysztof Adamski