KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Rejestracja  
 
Aby zgłosić chęć uczestnictwa lub/i nadesłania referatu należy:
1) zalogować się,
2) wypełnić formularz rejestracyjny,
3) wgrać artykuł(-y) do recenzji.

Logowanie:
E-mail:
Hasło:
Jesli nie masz jeszcze konta/hasła - .
Jesli zapomniałeś hasła - .
 
Nadsyłanie referatów  
 

Autorzy są proszeni o nadsyłanie tekstów w języku angielskim, będących streszczeniami referatów lub gotowych artykułów. Liczba stron tekstu jest nielimitowana.

Prosimy o przesłanie streszczenia lub artykułu jako pliku w formacie PDF lub PostScript przy użyciu formularza dostępnego po zalogowaniu, (czyli w miejscu gdzie dokonuje się rejestracji). W razie kłopotów z formularzem, można również przesłać artykuł pocztą elektroniczną jako plik w formacie PDF lub PostScript. Sugerujemy użycie szablonu streszczeń.

Streszczenia referatów lub teksty artykułów zostaną opublikowane na stronie nowo uruchomionego portalu exact. Z tego względu prosimy o nadsyłanie tekstów nie obciążonych ograniczeniami z tytułu praw autorskich.

Po konferencji, na podstawie oceny nadesłanych tekstów oraz wystąpień, Komitet Naukowy i uczestnicy konferencji dokonają wyboru referatów, których autorzy będą zaproszeni do napisania artykułów do czasopism: Journal of Telecommunications and Information Technology (specjalny numer ukaże się w grudniu 2011) oraz Computer Science.

 
Język artykułów  
 

Uwaga! Streszczenia referatów, stanowiące podstawę kwalifikacji do wygłoszenia, powinny być zgłoszone wyłącznie w języku angielskim. Referat może być wygłoszony po polsku lub po angielsku.

 
Opłata konferencyjna  
 

 • Opłata konferencyjna wynosi 400 zł/osoby.
 • Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, przerwy kawowe, lunch i kolacje towarzyską.
 • Wpłat można dokonywać za pośrednictwem Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego
  ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Lok.17, 01-938 Warszawa
  REGON 142886077, NIP 1182062696
  Numer konta: 74 1020 1026 0000 1802 0183 8424
  Z dopiskiem: "konferencja KAEiOG"
  Prosimy o wpłatę do 15 września 2011
  Osobą kontaktową w sprawach opłaty konferencyjnej jest pan J. Badowski, tel. 22 6205228

 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum

autor: Krzysztof Adamski