KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński


Shape optimization of structures under cyclic loads


The paper is devoted to the shape optimization of the mechanical structures under cyclic loading. The aim is to maximize the life-time of the structure. To solve the problem the evolutionary algorithm is used as the optimization technique, the boundary element method is employed as a direct problem solver and parametric curves are used for the shape modelling. Numerical examples are presented.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski