KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Adam Leśniewski


DNA cells instruction sequncer


DNA cells flow computing is a new scientific domain that sets new engineering problems. This paper presents a step toward creation of operational computational machine. One that will be capable to read from instructions and data strams encoded into DNA strands. The structure presented in this paper is capable of selection singular instructions and data values from input strand the switching them into appropriate function block to perform computations.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski