KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Adam Kozakiewicz, Andrzej Karbowski


A Campus Grid Using Globus and MOSIX


A simple architecture for a campus-wide grid utilizing the resources of computer laboratories is presented. The environment combines the Globus Toolkit with MOSIX, and is mostly designed for MPI applications. A small experimental grid was set up and tested on a real-life example - finding an eigenvector of a large sparse matrix (Google`s PageRank algorithm).

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski