KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Michał Karpowicz, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Michał Zientak


A Modified Parallel Genetic Algorithm Based on Linkage Identification


This paper presents the Parallel Genetic Algorithm Based on Linkage Identifcation proposed by Masaharu Munetomo, Naoya Murao, and Kiyoshi Akama. First, the theoretical background of the method is presented. Second, modifications of the algorithm are proposed and the efficiency of its implementation based on MPI library is discused.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski