KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Artur Chorążyczewski


On Adaptive Prowess of the "Aggregated" Model of Evolution


This paper deals with a possibility of simplification of evolutionary search witch soft selection [1] by aggregating information describing the traits of population`s individuals. The idea arose from considerations of evolution in the space of population states. An aggregated model is proposed and tested against the original one. The preliminary results aree presented for discussion.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski