KAEiOG - Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

XIII Krajowa Konferencja
Warszawa, 21 - 22 września 2011

 
Archiwum / Archives  
 
Aleksander Byrski


Immunological Selection Mechanism in Evolutionary Multi Agent Systems


In the paper an agent-based approach to evolutionary optimization of neural network architecture is presented. Immune-based selection mechanism implemented in an evolutionary multi-agent system may improve its features, mostly by enhancing the process of ontogenesis. General considerations are illustrated by the particular system dedicated to a problem of time-series prediction. Selected experimental results conclude the work.

Inne artukuły z wybranej konferencji.
 
 
 
[Strona główna] [Tematyka] [Ważne terminy] [Komitet Naukowy] [Harmonogram] [Goście specjalni] [Dla autorów] [Dla uczestników] [Dla recenzentów] [Lokalizacja] [Organizatorzy] [Kontakt] [Sponsorzy] [Plakat konferencji] [Galeria] [Archiwum] 

autor: Krzysztof Adamski